ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Περιφέρεια Κρήτηςhttp://www.crete-region.gr/

ΚΕΠhttp://www.kep.gov.gr/

Ελληνική Κυβέρνηση http://www.primeminister.gr

Υπουργείο Εσωτερικών http://www.ypes.gr/

Ευρωπαϊκή Ένωση http://www.europa.eu/

Βουλή των Ελλήνων http://www.parliament.gr/

Νομαρχία Ηρακλείου http://www.nah.gr/

ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου http://www.crete-buses.gr/

ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/

ΙΚΑ http://www.ika.gr/gr/

ΟΤΕ http://www.ote.gr/

ΔΕΗ http://www.dei.gr/

ΙΤΕ http://www.ite.gr/

ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης http://www.hcmr.gr/

Πανεπιστήμιο Κρήτης http://www.uoc.gr/

Υπουργείο Παιδείας http://http://www.minedu.gov.gr/

ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης http://www.teiher.gr/