Επικοινωνία
Μανουσάκης Γεώργιος
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση:
Τύλισος
71500

Τηλέφωνο: 2813403723