www.tylisos.gr
Σήμερα η Τύλισος αφουγκράζεται τις σύγχρονες προκλήσεις και ανοίγει νέους δρόμους δράσης και προοπτικής στην κοινωνία της πληροφορικής. Προχωράμε με όραμα την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, τη ριζική ανανέωση και αναδιάρθρωση όλων των πληροφοριών για τις υπηρεσίες και τα πολιτιστικά δρώμενα που προσφέρει ο δήμος μας.
 
20.04.2024
ΕλληνικάEnglish
ΜΕΝΟΥ
ΜΕΛΗ

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων & την Ε.Ε από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Π Στα πλαίσια του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006» ΑΞΟΝΑΣ 7 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) Μέτρο 7.9.3
Δημογραφικά Στοιχεία Εκτύπωση E-mail

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Ο Δήμος Τυλίσου αποτελείται από 11 δημοτικά διαμερίσματα και η συνολική έκταση του Δήμου είναι 131.064 στρέμματα. Σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) το 2001, ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται στα 3.491 άτομα. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα δημογραφικά στοιχεία.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
2001
ΟΡΕΙΝΟ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΑΗΔΟΝΩΧΩΡΙ
164
Η
8700
ΑΣΤΥΡΑΚΙ

250
Η
17125
ΓΩΝΙΕΣ
526
Ο
28498
ΔΑΜΑΣΤΑ
307
Ο
21673
ΚΑΜΑΡΙ
113
Π
2550
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ
78
Η
7400
ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ
340
Π
3325
ΜΑΡΑΘΟΣ
331
Ο
14375
ΜΟΝΗ
297
Π
3875
ΤΥΛΙΣΟΣ
1085
Η
23543
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ
3491
-
131064
Πηγή ΕΣΥΕ 2001μόνιμος πληθυσμός.
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 Η δομή και δραστηριότητα της οικονομίας της περιοχής κυριαρχείται από την γεωργία, κατά κανόνα αμπέλια και ελιές και λιγότερο κηπευτικά και εσπεριδοειδή και από τον τουρισμό ο οποίος όμως περιορίζεται κυρίως στο εσωτερικό μονοήμερο τουρισμό.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Α. Αμπελουργία
 Οι κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες του Δήμου Τυλίσου ευνοούν ιδιαίτερα την καλλιέργεια του αμπελιού από τους προϊστορικούς χρόνους. Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στο αμπέλι και σήμερα υπάρχουν στην περιοχή το 4,8% των αμπελιών τον νομού.

Β. Ελαιοκαλλιέργεια
 Η ελιά καταλαμβάνει την μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή και το 54,4% είναι παραδοσιακή καλλιέργεια. Η ποικιλία που υπάρχει από παλιά είναι η χοντρολιά, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή κυρίως λαδιού. Τα τελευταία χρόνια που παρατηρείται αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης, είτε σε αντικατάσταση αμπελιών είτε σε νέα χωράφια, έχουμε την εξάπλωση της ψιλολιάς που επικρατεί στον υπόλοιπο νομό. Η οργάνωση της παραγωγής είναι σε ατομική βάση, ενώ η δραστηριότητα καταπολέμησης του δάκου σε συλλογική βάση. Η ελιά επεξεργάζεται σε ένα μεγάλο αριθμό ελαιουργείων ιδιωτικών ή συνεταιριστικών.

Γ. Λοιπές καλλιέργειες 
Εκτός των δύο κύριων καλλιεργειών (αμπέλι - ελιά) υπάρχουν και άλλες σε μικρότερη όμως κλίμακα. Αροτριαίες καλλιέργειες 4,59% του συνόλου των καλλιεργειών του Δήμου και κηπευτικά 2,81% του συνόλου.

Δ. Κτηνοτροφία
 Η κτηνοτροφία της περιοχής διακρίνεται : 1) σε οικόσιτη που είναι ως επί το πλείστον ανεπτυγμένη στα αγροτικά νοικοκυριά της περιοχής και έχει να κάνει με όρνιθες - κουνέλια - περιστέρια και μικρό αριθμό σε αίγες ή πρόβατα και μέλισσες, και 2) σε συστηματική εκτροφή:


  • Αιγοπροβατοτροφία Ο αριθμός των ζώων στην περιοχή είναι σύμφωνα με τα δελτία της γεωργικής στατιστικής έρευνας έτους 2000 , 23.000 κεφάλια.
  • Χοιροτροφία Η χοιροτροφία για το Δήμο αριθμεί γύρω στα 1000 κομμάτια και αποτελεί το 6,1% της χοιροτροφίας του Νομού Ηρακλείου.
  • Μελισσοκομία Επί συνόλου 4,568 δηλούμενων κυψελών στην περιοχή, η η πλειοψηφία βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Δαμάστας ( 2.000 κυψέλες). Η παραγωγή σήμερα ανά κυψέλη είναι 10-12 κιλά.
  • Ορνιθοτροφία Στο ΔΔ Γωνιών, λειτουργεί ένα ορνιθοτροφείο παραγωγής αυγών και εκκολαπτήριο πουλερικών .

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Στην περιοχή υπάρχει θεσμοθετημένη βιοτεχνική ζώνη σύμφωνα με την απόφαση αρ.22292/4915 και η οποία αποτελεί τροποποίηση της 16/23-9-1981 απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Στη βιοτεχνική ζώνη λειτουργούν οκτώ επιχειρήσεις. Στη περιοχή λειτουργούν ακόμη 3 επιχειρήσεις επεξεργασίας -μεταποίησης τροφίμων και 8 ελαιουργία. Επίσης σημαντική είναι και η παραγωγή αδρανών υλικών στην περιοχή του Δήμου. Η δραστηριότητα βρίσκεται εντός της λατομικής ζώνης της Δαμάστας, η οποία είναι μία από τις επτά Λατομικές Ζώνες του Νομού. Λειτουργούν επίσης στο Δήμο ένα Κηροποιείο, ένα εργαστήριο κοσμημάτων , ένα εργαστήριο ειδών λαϊκής τέχνης και ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και σε ιδιοκτησία του Δήμου λειτουργεί μια εταιρεία ετοίμου σκυροδέματος.

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων (περίπου 26 επιχειρήσεις) του τριτογενή τομέα στο Δήμο. Οι τουριστικές δραστηριότητες και υποδομές της περιοχής του Δήμου Τυλίσου, περιλαμβάνουν 2 καταλύματα στην Τύλισο και το Αστυράκι, ένα Μουσείο αγροτικής και λαϊκής τέχνης - τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το LEADER II -και σε επτά ταβέρνες 5 στο Μάραθος, 1 στις Γωνιές, 1 στον Καμαριώτη και 1 στη Δαμάστα. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των παραδοσιακών παλαιών καφενείων στα χωριά του Δήμου. Υπάρχουν ακόμη στο Δ.Δ. Τυλίσου δύο κουρεία και ένα κομμωτήριο.

 
Ηλ.Κατάστημα
Φόρουμ
Videos
Site Map
Newsletter